Innlegg

Tannhelse for immigranter

Dental Volunteers for Israel (DVI) er et prosjekt HJH har støttet…

Tannbehandling til immigrantbarn

Til Israel Dental Volunteers, et av prosjektene HJH støtter,…