Innlegg

Amos

Årlig besøker jeg prosjekter HJH støtter for å se hvordan de arbeider. Det er alltid spennende å se hvor omtenksomme og oppfinnsomme medarbeiderne er i prosjektene. «For», som tidligere styreleder Anne-Marie Gravdahl bestandig sa «det er utrolig hvor drøye kronene er i Israel». Dette skyldes jo at prosjektene nøye vurderer hvordan begrensede midler kan brukes på en mest mulig effektiv måte – og hvilke behov en enkelte bruker har.

 

Amos er en ildsjel i B’Yachad («Sammen»). En meget vennlig og energisk mann med et dypt engasjement for nødlidende medmennesker. Med sitt vinnende vesen har han et meget stort nettverk. Bilen er hans kontor, her bruker man kun penger på det helt nødvendige. Telefonen er hans viktigste arbeidsredskap.

 

Knyttet til B’Yachad er en mengde små grupper – en person eller flere, som prøver å hjelpe mennesker i en vanskelig periode. Det kan være immigranter, arbeidsløse, eldre eller syke. Hjelpegruppene pakker og fordeler matvarer og nødvendighetsartikler. Eller de yter dugnadsarbeid når det trengs.

 

Noen ringer for eksempel til Amos og sier at de har kjøpt seg nytt kjøkken som kommer til uken. Det gamle er i orden, men ikke moderne. Amos ringer dugnadsgjengen, som demonterer kjøkkenet – og setter det opp hos noen som han vet trenger det.

 

Amos ringer folk han kjenner i forskjellige butikk-kjeder og får varer. Det kan være kjøleskap med mindre transportskader eller rester av tilbudsvarer. Flere steder får B’Yachad lov til å sette opp en kasse utenfor supermarkedene, der folk kan legge tørrvarer. Dugnadsgjenger tømmer kassene og pakker varene for utdeling. Dugnadsgjengen høster også poteter og grønnsaker og får det i posene – eller henter det på markedet hos kontaktene der. Det er stor oppfinnsomhet for å skaffe ting folk trenger.

 

Ryktet går; her kommer hjelpen fram – og her er det hjelp å få.

 

HJHs givere bidrar med penger som i hovedsak dekker bensin og telefon. Privatmennesker i Israel bidrar med dugnadsinnsats. Til glede for mange vanskeligstilte.