Innlegg

Lod på vei mot en lysere fremtid

Humøret stiger og nabolaget i Lod blir stadig finere etter dugnadsoppussing.

Direktøren for By uten vold-prosjektet i Lod, Dor Shaulov, er optimist.

Han sitter ikke på statistikken over synkende kriminalitet, for den ligger hos politiet, men det han kan fortelle etter halvannet år i sjefsstolen er at myndighetene virkelig har satset økonomisk for en bedre fremtid for innbyggerne – og ikke minst de unge – i Lod. Dermed er det opp til direktøren og de rundt femti medarbeiderne som lønnes i prosjektet å vise at pengene brukes på riktig måte.

 

Kameraovervåking

– Vi har et budsjett på vel 16 millioner kroner (10 mill. shekel) øremerket dette prosjektet, forteller han.

– Nesten halvparten ble investert i installasjon av kameraer overalt i gatene og et kontrollrom med ansatte som på skift overvåker hva som skjer gjennom hele døgnet.

Vektere er på plass fra skolene åpner. De passer på at ungene ikke stjeler matpakker, penger eller mobiltelefoner fra medelever. I gatene går fem ansatte sosialarbeidere for å snakke med ungdom som ikke har det så greit. De unge kan også ringe et nødnummer hvis de blir slått, hvis mor og far slåss, eller om de har andre problemer hjemme. I en egen ”prosjektbil” – og i nært samarbeid med politiet – reiser sosialarbeiderne og henter ungdommene og finner ly for dem på et avtalt sted langt fra hjembyen. Slik får de støtte og hjelp, poengterer han.

 

Shaulov takker inderlig for gaver fra HJH i Norge som bla skal gi ekstra opplevelser til ungdommen
– til dem som så sårt trenger en ny giv.

 

Restaureringer

– Vi har restaurert store deler av jernbanestasjonen, en rekke andre bygninger, to av våre fire klubbhus er restaurert nesten helt fra grunnen og dekorert, samt bygget opp fritidsarealer til aktiviteter som fotball, basketball og øvrige sportsaktiviteter, forteller Shaulov. Han tilføyer at alt er utført sammen med de unge slik at de skal få et eierforhold til byen sin, områdene rundt og ikke minst se at det går an å samarbeide med hverandre. Han legger også til at de arrangerer turneringer for å skape en aktiv, motiverende og positiv fritid. Et par av klubbhusene for de eldste ungdommene opptil 19 år er åpne til klokken ett på natten. Ved siden av hyggelig samvær serveres det kaffe og mineralvann.

Lod by ser mot en lysere fremtid. Bilde: Turelio

Lod by ser mot en lysere fremtid. Bilde: Turelio

 

Takknemlig

– Samarbeidet går på tvers her i Lod, vi arbeider nært absolutt alle instanser og myndigheter. Alle har jo samme mål: En by uten vold, smiler han mens han takker inderlig for gaver fra HJH i Norge som bla skal gi ekstra opplevelser til ungdommen – til dem som så sårt trenger en ny giv.