Innlegg

Net@ i Dagen

Net@ – et av HJHs prosjekter ble omtalt i Dagen 18.januar 2014. Net@ gir barn og unge et utbytterikt undervisningsprogram i tillegg til vanlig skole. Dette prosjektet har vært utrolig effektivt, og de unge blir rekruttert inn i prestisjetunge prosjekter, universiteter m.m, som de aldri ellers ville hatt mulighet til å komme inn på.