Innlegg

Barzilaisykehuset i Ashkelon evakuerer

Kjære venner!

Barzilaisykehuset ved Askelon melder at sirenene uler og hvert femte minutt faller det raketter. De evakuerer nå 60 % av sine pasienter, så bare de mest alvorlig syke blir igjen. Sykehuset har fått inn 20 sårede pasienter, der tilstanden er alvorlig eller moderat.
Avdeling for fortidlig fødte og barneavdelingen er overført til tryggere områder.

Avdelingene blir nå istandsatt for å motta større grupper sårende. Personalet er i alarmberedskap og sykehuset har igangsatt barnehage og skole, for deres barn – for alle institusjoner er stengt.

Jeg er bekymret, men imponert over organisering og ro. Alle gode venner; slutt opp om Israel på alle måter nå.