Innlegg

Hjertelig takk for et fantastisk år!

2012 ble det aller beste år noen gang for HJH – og det takket være hver enkelt av dere givere.

Totalbeløpet for innkomne gaver og arv blir ca. kr 12.507.000. Da har vi samlet inn nærmere 205 millioner siden oppstarten. Dere har all grunn til å glede dere over å ha bidratt til dette resultatet, for dette er gaver som folk har gitt av det de har, etter prinsippet «mange bekker små». Noen har også betenkt oss i sitt testamente, eller ved minnegaver og fødselsdager. Og det har vært store gaver innimellom, men det aller meste av det som er kommet inn er 100, 200 og 300 kroner, sendt oss trofast og regelmessig.

Vi er dere meget takknemlige for utholdenheten og omtanken, for forbønn og kjærlighet til Israels folk.

Vi som står tett på mottakerne, er så priviligerte at vi får deres hilsner med takk, årsrapporter, bilder og rørende historier. Dette prøver vi å bringe videre. For mottakerne i prosjektene i Israel, Etiopia og tidligere Sovjett er det en stadig kilde til undring at det her oppe i det kalde nord sitter mennesker som har omtanke for jøder i en vanskelig situasjon.

I 2012 kom mer enn 400 etiopiere til sitt nye hjem i Kfar Ibim i Israel. Vi ønsker dem velkommen!

I 2012 kom mer enn 400 etiopiere til sitt nye hjem i Kfar Ibim i Israel. Vi ønsker dem velkommen!

Dere givere kan neppe fatte hva denne hjelpen betyr – følelsesmessig og praktisk. Vi som møter mottakerne – ser det i øynene deres, opplever effekten av overføringene fra dere kombinert med praktisk frivillig arbeid lokalt. Og vi ser at stadig nye mennesker får hjelp og finner fotfeste i sitt nye hjemland.

Tusen takk for at du også i 2012 bidro i vårt viktige arbeid for å Hjelpe Jødene Hjem til fedrenes land. Uten den økonomiske støtten, ville de ca 25 prosjektene som årlig får bidrag fra HJH, ikke kunnet gjennomføre deler av sitt arbeid.

2012 ble et rekordår for Israels befolkning

1,9 prosent befolkningsøkning

170 000 israelere ble født, mens 41 938 døde i løpet av 2012. Den israelske befolkningen økte med 1,9 prosent i 2012. Ved årets slutt er det 145 000 flere israelere enn i 2011.

 

75,4 prosent jøder

Cirka 75,4 prosent, med andre ord litt over 6 millioner, av Israels befolkning er jøder.

Rundt 320 000 israelere kom til landet under «Law of Return»-loven, men er ikke registert som jøder ved det israelske innenriksdepartementet. Flesteparten av disse kom fra tidligere Sovjetunionen. 20,6 prosent av Israels befolkning er arabere, cirka 1,6 millioner innbyggere.

 

2012 ble et rekordår i belfokningsvekst i Israel. Aldri før har så mange barn blitt født i løpet av et år i Israel.

2012 ble et rekordår i belfokningsvekst i Israel. Aldri før har så mange barn blitt født i løpet av et år i Israel.

Jerusalem er Israels største by

En tiendedel av befolkningen bor i Jerusalem. De 804400 jerusalemittene gjør Jerusalem til byen i Israel med størst befolkning. Tel Aviv har til sammenlikning 404400 innbyggere. Haifa ligger på tredjeplass med 270300 innbyggere.

 

Tidobling siden 1948

Siden Israel ble erklært som selvstendig stat i 1948 har innbyggertallet blitt tidoblet. Man antar at innen 2030 vil befolkningstallet være på mellom 9,6 og 10,6 millioner innbyggere med cirka 7,2 millioner jøder og 2,4 millioner arabere.

Innvandring til Israel pr 31.juli 2012

Pr. 31.juli i år hadde det ankommet 9.313 immigranter til Israel.
Russland sto for 1.817, Etiopia for 1.288, mens det kom 1.292 fra USA og1.033 fra Ukraina.

Det er tankevekkende at det kom 990 fra Frankrike.

Fordelt på alder er det 1.914 i aldersgruppen 15-24 år, tett fulgt av gruppen 25-34 med 1.867. Gruppen barn under 10 år er 1.463. Det vil kanskje overraske og imponere at hele 104 immigranter så langt i år var 85 år eller eldre.

Vi i HJH sier VELKOMMEN HJEM!

16 892 nye immigranter i 5772

Rosh Hashanah, det jødiske nyttåret, blir i kveld feiret i jødiske familier over hele verden. I løpet av det jødiske året som blir avsluttet i år kom ytterligere 16 892 nye immigranter til Israel som i år feirer helligdagen i Israel.

Det er en økning på 1,6% i forhold til fjorårets aliya-tall.

Det største antallet nye immigranter, 3678 olim (nye immigranter) kom fra Russland. 2666 nye immigranter kom fra Etiopia, mens 2363 kom fra USA og 1775 flyttet til Israel fra Frankrike.

Innbyggertallet i Israel nærmer seg med stormskritt 8 millioner og er nå på 7,933200. 75,4 av innbyggerne er jødiske.

Israelere lever lengre enn før med forventet levealder på 81,1 år. Jerusalem er Israels største by med over 804 000 innbyggere.

Vi ønsker alle israelere et riktig godt og søtt år i 5773! Shana tova umetuka!