Bli fadder

Immigrantfamilier i Israel har forlatt alt og alle de kjenner i Etiopia, Russland og Ukraina for å komme til fedrenes land. Til en bedre fremtid. Så rammer tragedien. Barna står alene igjen. Store byrder legges på utslitte besteforeldre eller storesøsken som burde få ha egne liv å tenke på. Heldigvis finnes det hjelpere. Som trår til med penger, medfølelse og gode råd.

Som HJH-fadder kan du støtte et barn med minst 250 kroner og hjelpe og gi dem en fremtid. Tapet av mor og far må de bære med seg. Tragedien blir aldri borte, men som fadder kan du gi dem trygghet for fremtiden.

Som HJH-fadder gir du nytt håp til de yngste og mest sårbare immigrantene i Israel.

Dette GIR du som HJH-fadder

 • Hvert fadderskap koster 250,- i måneden. Av dette går 10% til administrasjon av ordningen i HJH og 10% til administrasjon i Selah, HJHs israelsk samarbeidspartner. Resten overføres til den som har ansvaret for barnet.
 • Hvert barn får to eller tre faddere, slik at pengene virkelig skal monne.
 • Fadderne kan gjerne ha mer enn ett fadderbarn.
 • Fadderne kan bestemme om pengene skal gå til livsopphold, skolegang eller klær. Eller om de vil overlate dette til familiens oversatte.
 • Fadderne kan gi ekstra pengegaver til høytider, fødselsdager, – eller til fremtidig utdannelse eller liknende.

Dette FÅR du som HJH-fadder

 • Vissheten om at du gir langsiktig hjelp til en sårbar familie.
 • En faddermappe med informasjon om fadderordningen, fadderhåndbok, skjema for avtalegiro m.m.
 • Mulighet for å treffe en gruppe barn og ungdom fra fadderprogrammet på HJHs årlige givertur.
 • Du får vite kjønn, fødselsår og måned og barnets «kodenummer» hos Selah/HJH.
 • Hvert år får du en oppdatering om hvordan det går med ditt barn.
 • For å beskytte integritet og privatliv for barna og de unge, vil faddere ikke få foto av dem, eller få vite hva de heter.

Registreringsskjema

Bruk skjemaet nedefor til å registrere deg som fadder: Du vil motta all informasjon om fadderskapet og ditt/dine fadderbarn i posten:

Om Selah Israel Crisis Management Center (Israels krisehåndteringssenter)

Selah er en frivillig organisasjon. Siden 1993 har de hjulpet 20000 immigranter i og gjennom kriser. Barn og foreldre som mister sine på grunn av terror, ulykker og sykdommer, familier som rammes av kone- og barnemishandling. Selah har profesjonelle rådgivere, men bæres av de mange frivillige som gir av sin tid, krefter og innsatsvilje. Hjelpen består av økonomisk støtte, praktisk innsats, kurs og samlinger, støtte, juridisk og psykologisk veiledning.

HJH har drevet sitt fadderskapsprogram med Selah siden oppstarten av programmet.