Foreldreløse barn fra Ukraina kommer til Israel.

De trenger faddere.

Barnehjemmet måtte flykte med alle barna. Barnehjemsbarn kommer til Israel fra Ukraina. Krigen har tvunget dem ut av Ukraina. Heldigvis står Israel klar til å ta dem i mot.

60 har ankommet Israel allerede via Moldova. 100 venter i Romania og slutter seg til de andre barna så snart det blir rolig nok.

De kommer til å ha mange ekstra behov nå og i årene fremover. Kan du være fadder for et eller fler flyktningebarn? Eller har du lyst til å hjelpe dem med et lite bidrag nå i oppstartsfasen av sine nye liv?

I over 10 år har HJH i samarbeid med Selah hatt et fadderskapsprogram for immigrantbarn i Israel der krisen har rammet og de står uten mor og far.

Selah har lang erfaring med å hjelpe foreldreløse immigrantbarn og er i en unik stilling til å kunne hjelpe disse barnehjemsbarna som kommer fra Ukraina med sine nye liv i Israel.

Med tanke på den krisen som oppstod for disse barna må vi se på alle muligheter for å hjelpe dem:

HJH og Selah åpner derfor for en nye fadderskapmulighet i Israel: Å være fadder for et eller flere av disse foreldreløse immigrantbarna som ankommer Israel som flyktninger.

Hvert fadderbarn får tildelt minst en, helst så mange som to eller tre, fadder/e. Med så mange nye fadderbarn på en gang er behovet stort.

Fadderskapet koster 250 / mnd per fadderbarn.

***

Det er også mulig å gi et bidrag til barnehjemsbarna, uten å være fadder. Send da din gave øremerket ‘Barnehjemsbarn Ukraina’ til Kontonr 3000.21.42828 eller VIPPS til 79332.

Barna ankom i hui og hast fra Ukraina i begynnelsen av mars. De er nå på en moshav der de får puste ut, samle seg og kjenne på at de har kommet til sikkerheten.

Selah har allerede vært på besøk hos dem og er i gang med sitt arbeide.

Vi vil om litt få en liste med barna som skal med i fadderskapsprogrammet. Den er ennå ikke klar. Du kan tegne et fadderskap allerede nå og vil da få et av fadderbarna som allerede er i fadderskapsprogrammet, eller du kan gi en gave til arbeidet som allerede har begynt for å hjelpe dem på plass.

Hvis du tegner et fadderskap nå, vil du få et av fadderbarna som allerede er i fadderskapsprogrammet. Hvis du spesifikt ønsker å støtte et ukrainsk barn i fadderskapsprogrammet, ber vi deg skrive en epost til oss med dette, så tar vi kontakt med deg når listen foreligger.

Registreringsskjema

Bruk skjemaet nedefor til å registrere deg som fadder: Du vil motta all informasjon om fadderskapet og ditt/dine fadderbarn i en epost/posten:

Nyheter til dette prosjektet