Stor artikkel om HJH-prosjekt i Aftenposten

HJH-tilskottene til Yad Sarah går til tiltak for nye imigranter - bl. a. for eldre arbeidstakere på verstedet i Norway Senter. (Faksmile: Aftenposten)

 

Artikelen fortalte om det store og allsidige arbeidet som Yad Sarah gjør i det israelske samfunnet i dag. Her er det nevnt mye av det som mange HJH-givere kjenner til – at dette flotte arbeidet allerede har over 100 avdelinger rundt i hele Israel – og at hele 6.000 frivillige er med i arbeidet som organisasjonen driver.

Det blir ikke plass til så svært mye om Yad Sarah-arbeidet her nå, men jeg vil ta med noe.

Yad Sarah – organisasjonen løser flere viktige sosiale og sosialmedisinske oppgaver i dagens Israel. Fra hovedkvarteret i Jerusalem – som vi har besøkt mange ganger på HJH-turene, – administreres et stort arbeid over hele landet. 230 ansatte og 6.000 frivillige gjør en fantastisk innsats for eldre, handikappede, syke og hjelpetrengende ellers. Kort sagt er Yad Sarah en kombinasjon av de norske hjelpemiddelsentralene, frivillighetskontorer, Røde Kars og Frelsesarméen. Her kan vi nevne at hovedkontoret og de over 100 avdelingene låner/leier ut utstyr til syke og eldre; rullestoler og spesialutstyr ellers slik at pasienter kan bo lengst mulig hjemme. I Israel – som geografisk er et lite land – har Yad Sarah f.eks. ansvaret for alarmsentralen for nødhjelp for hele landet.

Tidlig på 90-tallet bidro HJH vesentlig til utviklingen av Yad Sarah. På den tiden holdt Yad Sarah til i et par utrangerte jernbanevogner ved bussholdeplassen i Jerusalem, så her har det vært en fantastisk utvikling!

Både da og senere har bidragene fra HJH gått til å hjelpe nye immigranter, bl.a. flere eldre arbeidstakere over 50 år som har fått “pensjonistjobb” på verkstedet i Yad Sarah. Her reparerer og delvis utvikler de rullestoler,
oksygenmaskiner og andre hjelpemidler. (Se bilde og omtale av at ideen eksporteres).

Nå kan vi glede oss over at Yad Sarah fortsatt vokser – og hjelper stadig flere – ca. 400.000 hvert år – og at også norske aviser omtaler så positivt et frivillig arbeid i Israel som Hjelp Jødene Hjem har bidratt så mye til.

Ellers må vi ta med at et par av etasjene i det nye, store hovedkvarteret til Yad Sarah i Jerusalem har fått navnet Norway Center – i takknemlighet for gavene fra Norge.