Støtter unge immigranter

Ezra driver et utstrakt kulturelt og pedagogisk arbeid blant ungdom for å styrke deres tilknytning til Israel.

Samtlige av disse unge kom fra Hviterussland og de hadde deltatt aktivt i ungdomsarbeidet der. Nå ville de lære seg hebraisk skikkelig, undersøke muligheter for utdannelse, husrom og arbeid. De ønsket å skape seg en ny framtid i Israel, fedrenes land.

Danny Elinson er ildsjelen bak dette ungdomsarbeidet som startet opp i forbindelse med Berlinmurens fall. Da det ble mulig for jøder å emigrere fra Sovjetunionen, dro mange til Israel, andre til USA, Australia eller Tyskland. Ezra arbeider i mange land, der disse jødene slo seg ned, for å få dem til å reise videre til Israel.

Kurs og sommerleir
Imidlertid har Hjelp Jødene Hjem gjennom en årrekke støttet den delen av Ezras arbeid som dekker tidligere Sovjet. De har ni avdelinger i Hviterussland og Ukraina, med forskjellige former for møte- og kursvirksomhet tre ganger i uka. Hensikten er å oppmuntre unge jøder til å bosette seg i Israel. På de respektive hjemstedene feires jødiske helligdager i fellesskap, slik at man skal bli klar over sine røtter. Det undervises i hebraisk og man prøver å styrke den jødiske identitet, informere om historie og kultur. I 2006 ble det arrangert fem seminarer med til sammen over 500 deltakere. Immigrasjon til Israel, Purim, Pesach, jødiske helligdager var temaer under samlingene. Det ble også laget en sommerleir, der jødiske ungdommer fra hele området kunne være sammen for å lære mer om sine røtter og treffe likesinnede.

Lærere og ledere blir sendt fra Israel og man gjør det man kan for å muliggjøre en immigrasjon og å hjelpe hver enkelt til rette, slik at overgangen skal bli god og integreringen skal lykkes. Slike grupper som den jeg besøkte, danner nettverk som kan støtte hverandre gjennom hverdagen som ny immigrant. Erfaringen viser at jo mer man styrker immigrantene i den første fasen, jo større er mulighetene for en vellykket integrering. De sosial, økonomiske og ikke minst menneskelige omkostninger blir mindre, når immigranten trives og finner seg til rette.

Subsidierer Israelsbesøk
Ezra tilbyr sterkt subsidierte reiser til Israel, slik at de unge skal kunne bli kjent med landet og danne seg et bilde av hva man evt. går til. De unge jeg møtte hadde nesten alle vært på slike korte besøk. Nå skulle de være der nesten et år, og halvveis i kurset kunne mange av dem fortelle meg at de hadde bestemt seg for å bli. I senere kontakt med Ezra kunne man fortelle at 50 % av gruppen ble registrert som offisielle immigranter etter avslutningen av kurset. Det er imponerende at man har hjulpet 92 unge mennesker og deres pårørende til Israel gjennom dette programmet.

En helt ny form for støtte ble lansert nå i september under tittelen “Et hjem hjemmefra”. Ezra har leid en stor leilighet og lar seks enslige unge jenter bo der for en lav, subsidiert leie. Frivillige bor i leiligheten og sørger for sosial omsorg og stabilitet i leiligheten. Matlaging og rengjøring er fellesoppgaver. Hensikten er å skape sosiale nettverk og gi de unge ro til å studere. Ezra ønsker at de unge skal utvikle seg, vokse og føle at det er i Israel de hører til. Dette skal være hjelp til selvhjelp og trening i å ta vare på seg selv i nye omgivelser. Det er helt nødvendig, hvis integreringen skal lykkes og de unge skal trives og bli til nytte og glede for seg selv og sitt nye hjemland.