Som fadder får du hvert år et brev om hvordan det går med ditt barn

I samarbeid med Selah, Israel Crisis Management, har HJH en fadder­ordning, som vi kaller Child Sponsoring.

Svært vanskeligstilte immigrantbarn som er foreldreløse eller i en tilsvarende situasjon, får to norske faddere, som forplikter seg til å gi et fast månedlig bidrag på kr 250.

Barna blir oppfostret av nære slektninger og ditt bidrag kan bidra til at barna får vokse opp i kjente omgivelser og kjærlige familie­relasjoner. Tilskuddet gjør at en bestemor, onkel eller storesøster kan ta på seg denne krevende oppgaven.

Du som fadder blir holdt oppdatert hvert år om hvordan det går med ditt barn. Din støtte går til ditt fadderbarn – og til de formål du har krysset av for på registreringen.

Ring kontoret eller registrer deg på vår nettside i dag.