Skulder ved skulder med befolkningen i Sør-Israel

Sha’ar HaNegev
Til Sha’ar HaNegev er det overført kr 400 060 til oppgradering av bomberom og kr 400 060 til oppgradering av skoler og barnehager. Sha’ar HaNegev er regionen som ligger opp til grensen mot Gaza, ved byen Sderot. I flere kibbutzer er bomberommene blitt oppgradert med toalett og bedre belysning. De er også blitt malt innvendig og man har satt inn enkle stoler.

Når det gjelder skoler og barnehager, har det vært nødvendig å forsterke tak og vegger i flere av kibbutzene. Videre har det blitt lagt armert tak over en del av utearealet i barnehagene. Man kan forestille seg hvordan det er å ha ansvar for mange små når alarmen går og man har 15 sekunder til å få dem i sikkerhet.
Som regionalordfører Alon Schuster påpekte i takkebrevet som ble gjengitt i nyhetsbrevet vårt i desember, er disse tiltakene av uvurderlig betydning for befolkningen i sør som bor opp til grensen. Det er ikke tvil om at en av årsakene til de forholdsvis beskjedne tapstall og personskader på israelsk side er de senere års rehabilitering av bomberom, sikring av skoler og barnehager og bygging av de mange, små “skur” som beskytter noen få mennesker. Disse står langs fortauet, i parker m.m. HJHs giver har vært med på å redde liv i Sør-Israel!

A World In Grace
HJH har støttet et delprosjekt i Ashkelon, der man hjelper nye immigranter å finne arbeid. Immigrantene lærer hvordan man skal sette opp en søknad og hva det legges vekt på i jobbintervju i Israel, atferd på arbeidsplassen, regler og lover i israelsk arbeidsliv. Dette kan være svært forskjellig fra landet immigranten kommer fra. For eksempel vil etiopiske immigranter ikke være vandt til å inngå skriftlig arbeidsavtale.

Kontoret driver også oppsøkende virksomhet blant arbeidsgivere for å spore opp jobber til immigrantene. I mange tilfeller blir de “faste kunder”, som istedenfor å annonsere, ringer kontoret og sier at de trenger en person med de og de kvalifikasjoner. Eller man avtaler en slags prøvetid, hvor immigranten arbeider noen dager for å prøve ut om kvalifikasjonene fra hjemlandet er tilstrekkelige til arbeidet som skal utføres.
Dette gir arbeid til mange immigranter. Det gir mat på bordet og skatteinntekter for kommunen, aktivitet og optimisme. Dette har HJHs givere bidratt til.

Selah – Israel Crisis Management
Som det vil framgå av en egen artikkel annet sted i avisen, arbeider denne organisasjonen med mennesker i krise. De frivillige fra Selah kommer inn ved ulykker, terrorangrep og sykdom. De stiller opp for enhver som trenger hjelp og som ikke har et nettverk å støtte seg til. For immigrantene i sør har de vært av uvurderlig betydning. Hvis man ikke behersker språket, er analfabet eller mindreårig trenger man hjelp til alt papirarbeid. Tenk deg at det var du som på dramatisk vis mistet en av dine nærmeste, da trenger du omsorg og ofte kunnskap om hvordan du skal innrette deg framover. Hvis en rakett rammer huset ditt, og du ligger skadet på sykehuset uten noe sted å dra, kommer Selah på besøk. Din gode hjelper lytter, mater katten, skaffer deg annen, midlertidig leilighet og hjelper med små og store ting, inntil du igjen får kontroll over livet ditt. Ofte tar det år.

En stor gruppe frivillige tar av sin tid for å hjelpe medmennesker i nød. Det vil ofte være immigrantene som trenger denne støtten, mennesker som ennå ikke har opparbeidet seg et godt sosialt nettverk i det nye landet. Og medmennesker som deg gir de pengene som nødvendigvis også må til for å utføre dette enestående arbeid. Stadig blir man imponert over hvor langt pengene rekker i prosjektene.

Shiluv
Shiluv er et prosjekt som tar seg av unge soldater uten pårørende i landet, når de har fri. Medarbeiderne blir den enslige soldats pårørende i mange situasjoner, så nå var det virkelig behov for dem i sør. I desember og januar stilte Shiluvs frivillige opp i Ashkelon, når deres “gutter” hadde fri. Man sørget for at permisjonen ga mest mulig skjermet hvile, at disse unge, enslige soldatene fikk en lang, god, fredelig dag i et badeanlegg ved Dødehavet, som de fikk ha helt for seg selv. De fikk ekstra god mat. Det var noen spesialtrenede frivillige som kunne ta en samtale og være der for soldaten, hvis det var nødvendig.

Og de frivillige som har gått inn i “foreldrerollen” for den enkelte soldat, vannet planter og hentet posten. Det var søknadsfrist for en del høyere læreanstalter under krigen – så det var det også noen som måtte ta seg av, slik at søknadene kom av sted i tide. Og de kom med tørre sokker, som var mangelvare blant soldatene denne gangen. En vennlig og ikke minst kreativ mann som ikke hadde noe med Shiluv å gjøre, kom med en lastebil der han hadde koblet på 10 – 15 ladekontakter for mobiltelefoner. Så kunne guttene endelig få lov til å ringe venner – det var forbudt når de gikk over grensen – og de kunne snakke så lenge de hadde behov for det. Batteriet var ikke noe problem her.

Andre prosjekter
B’Yachad, Ayalim, Yad Sarah og Israel Association for Immigrant Children er alle landsdekkende prosjekter, som også er aktive i sør. Det kan være matutdeling, fritidsklubber, skolesekker til vanskeligstilte immigrantbarn eller hjelpemiddelsentraler.

Også her brukes omtanke og oppfinnsomhet for å gi hjelp til immigranter i en vanskelig livssituasjon. De frivillige stiller opp. Og HJHs givere skal ha stor takk for at de bidrar økonomisk til at dette mangefasetterte arbeid kan gjennomføres. Mange immigranter får en litt enklere hverdag takket være dere.