Skjulte Børn av André Stein

Det er en bok om grufulle opplevelse, men også om møter med medmenneskelighet og medfølelse. Den omtaler virkningene av de umulige valgene som voksne måtte ta for å beskytte sine barn. Mange familier valgte å splitte opp og spredte seg på forskjellige steder for om mulig å klare seg. Noen ga bort barna sine, mens andre familier bestemte seg for å holde sammen uansett. Boken viser hvor vanskelig det var for barna å forstå det som foregikk. Ingen voksne kunne forklare dem det. Resultatet ble et innestengt sinne, – sorg, angst og skyldfølelse – en sterk følelse av å være forlatt.

Redaktøren av boken er psykoterapeut som selv overlevde i skjul som barn. Han kommer med sine faglige kommentarer underveis. Barna overlevde, men mistet sin barndom, sin uskyld. Mange plages av at de ikke fikk leke, lære og slåss. Noen ble misbrukt, mishandlet eller utnyttet og det har også satt spor. De mistet sin spontanitet og bærer med seg fryktelige minner som ingen hjalp dem å bearbeide. De så ting, som de først mange år senere forsto hva var.

Møtet med hverdagen etter krigen ble også krevende. I noen tilfeller dukket plutselig en voksen opp og tok barnet med seg – uten overgang, forvarsel eller forklaring. Det kunne være en mor eller far, som barnet nesten hadde glemt. Voksne som selv hadde gjennomgått mye, hadde ikke overskudd til barnas følelsesmessige behov. Det å overleve i dekning ble oppfattet som enkelt.

I andre tilfeller kom foreldre og søsken aldri tilbake…hvorfor?

Antisemittismen blomstret fortsatt i store deler av Europa etter krigen. For mange var det vanskelig å begynne på vanlig skole. Jøde var et skjellsord og det var noe slemt og stygt å være det. Derfor ble det vanskelig å gjenoppbygge en jødisk identitet; bare det å snakke om at man er jøde kan være umulig, enn si at man har overlevd i dekning.

Hvis våre lesere gjennom årene har tenkt på hvordan det overhodet var mulig å skjule et fremmed barn, gir denne boken innsikt i mange forskjellige skjebner. Den viser alle de tilfeldigheter som gjorde at et lite menneske kunne overleve. Men den viser også hvordan kloke medmennesker risikerte sitt eget liv for å redde uskyldige. Denne boken er ikke minst ment som en takk til medmennesker som hjalp et barn på flukt.

Utgitt av: Proskrift, Fredens vej 23, 2630 Tåstrup, Danmark
www.proskrift.dk