Skaper trygghet og oppfyller drømmer

Artikkelforfatter Arnfinn Løyning.

La meg si det med en gang. Turen ble viktig for meg og mitt engasjement i forhold til Israel og HJH. Men la meg begynne med en litt reflekterende tilnærming.

Jeg har besøkt andre land og sett større nød enn i Israel. Jeg har sett flere fattige og mer urettferdighet andre steder. Jeg har møtt mer frykt og større lidelse andre steder i verden. Burde vi ikke heller konsentrere oss om å hjelpe der hvor fattigdommen og nøden er enda større? Kan de ikke Israel klare seg selv? Hvorfor skal vi ha et engasjement overfor Israel og det jødiske folk?

Dere som leser dette, vil gi forskjellige svar, noen er opptatt av de bibelske profetier, noen har en stor kjærlighet til Guds utvalgte folk, andre har en mer politisk motivering, mens andre igjen gir støtte til sine egne og sitt eget hjemland.
Jeg kan nok kjenne meg hjemme i flere av disse svarene, men for meg er den viktigste motivasjonen det å få være med å støtte og hjelpe et folk som gjennom årtusener har blitt gjenstand for hat og forfølgelse av så mange regimer og folkegrupper. Det er viktig for meg å være med å gi hjelp og støtte til et folk og et land som mange stater og regimer også i dag vil utslette. I en tid med voksende antisemittisme, ønsker også jeg å være med å rope et varsku! Jeg ønsker å tale tydelig om at det jødiske folk har rett til å leve i sitt eget land innenfor trygge, sikre grenser. Dette engasjementet forhindrer meg ikke i å ytre meg kritisk til deler av dagens politiske valg og disposisjoner. Venner både skal og bør gjør det!

Et slikt engasjement hindrer meg ikke i å ha gode venner både i Gaza og på Vestbredden. Med frimodighet uttrykker jeg sympati og støtte til alle enkeltmennesker som lider på den andre siden av grensen også. Jeg må og vi må greie å ha mange gode tanker i hodet og hjertet samtidig.

Denne turen til Israel viste meg ikke først og fremst gamle steiner og ruiner, eller mange gamle hellige steder. I stedet fikk vi møte mange levende steiner og oppleve flere hellige stunder i møte med mennesker som levde i daglig frykt for nedslag av raketter. Vi fikk møte jøder fra Etiopia, India og mange andre land som strevde med å finne sin plass i et nytt hjemland. Vi fikk et innblikk i hvor vanskelig det er å lære seg et nytt og vanskelig språk. Hverdagsheltene fikk vi også møte; mennesker som gav av sin tid for å hjelpe arbeidsløse og ensomme mennesker til meningsfylt arbeid og ny læring.

Hjelp Jødene Hjem, er med og støtter svært mange strategisk viktige prosjekter. Vi fikk sett på nært hold at hjelpen kommer fram. Gjennom Hjelp Jødene Hjem får vi være med på å lindre nød, skape trygghet og oppfylle drømmer fylt med fremtid og håp.
AV ARNFINN LØYNING
Synodeformann
Den Evangelisk Lutherske Frikirke