Siste grupper jøder fra Etiopia på vei hjem til Israel

Videre er det ytterligere ca 8 000 som har fått godkjent innreise av de israelske myndighetene senhøsten 2010.

De vil komme i mindre grupper i løpet av en periode på fire år. De bor i dag i flere sentre i Gondar i Etiopia.

Det er et stort mottaksapparat som nå er aktivisert og de nyinnvandrede vil møte mange store utfordringer hjemme i Israel.
Hjelp Jødene Hjem er både med på å dekke reiseutgiftene for jøder fra Etiopia og vi støtter en rekke prosjekter som gir dem hjelp og støtte i Israel.