Share Zedek viktig for Israel

Gjennom hele etterkrigstiden har Share Zedek-innsamlingen her i landet gitt betydelige midler til utbyggingen av dette store og viktige sykehuset som på flere områder er blant de fremste i verden. Denne innsamlingen var det bl.a. Arthur Berg (tidligere Dagen-redaktør) og Kåre Kristiansen som startet og stod i spissen for gjennom mange år.

Det var Kåre Kristiansen, mangeårig styremedlem i HJH som introduserte Share Zedek for oss tilskottene fra oss.

Vi har gitt betydelig støtte gjennom mange år – og nå er det flott å kunne se at dette har gitt svært gode resultater. Share Zedek forteller at i tiden fra 1980 har hundrevis av nye immigranter blitt integrert i arbeidsstyrken ved sykehuset.

Sykehuset – som har ca. 2.000 ansatte – har med vår hjelp fortsatt dette opplæringsarbeidet for mange kategorier helsepersonell med full styrke fram til nå. Det gjelder f.eks. leger, sykepleiere, sykepleiere i turnusopplæring, røntgenteknikere, biokjemikere, kjøkkenansatte, farmasøyter osv..
Gjennom mange år har altså Share Zedek vært en av våre samarbeidspartnere for å integrere nye immigranter i det israelske samfunnet. Dette skjer gjennom etterutdanning og oppdatering av helsepersonell – mennesker som kommer til Israel fra hele verden – og med svært ulike forutsetninger.

I et Nyhetsbrev fra februar i år forteller sykehuset stolt om det arbeidet de har tatt på seg med denne etterutdanningen/oppdateringen av sine nye landsmenn, og de er stolte og takknemlige for samarbeidet md Hjelp Jødene Hjem – og resultatet av det.

I 2005 ansatte Share Zedek 74 nye immigranter, siden 1990 har sykehuset ansatt hele 460 nye immigranter, dvs. en fjerdedel av staben.
Og de kommer – som de selv sier – fra “alle verdens fire hjørner”, flest fra Russland, men flere fra USA, Ukraina, Etiopiere, Latvia, Canada og fra mange andre land i alle verdensdeler.

I denne uttalelsen fra sykehuset sier de at de ser på det som et stort privilegium å få være med i nasjonens arbeid med immigrantintegreringen. Share Zedek takker HJH for all støtten som har satt dem i stand til å drive dette arbeidet. Vi synes det er flott å kunne formidle denne takken til HJH’s trofaste givere. Det er dere som har gjort dette mulig!

De ber også om fortsatt støtte til akkurat dette arbeidet framover – for å kunne ta imot og etterutdanne mange flere. Den støtten må vi gi Share Zedek og de nye immigrantene!