Sharanskys innsettelsestale

Et av Jewish Agencys prinsipielle mål var, og vil være, aliya (å utvandre) til Israel, sier ny leder for Jewish Agency i Israel, Natan Sharansky. (Bildet er tatt under et tidligere intervju i Jerusalem.)

25. juni i år ble Sharansky valgt til ny leder for Jewish Agency i Israel. Her er noen utdrag fra hans innsettelsestale:

“Å bli valgt til leder for Jewish Agency er ikke bare en stor ære og utfordring for meg, det markerer også fullbyrdelsen av en stor sirkel. En sirkel som startet for mange år siden i Moskva, da vi var vanlige, lojale Sovjet-jøder – det vil si at vi var avskåret fra vår frihet og vår identitet, maktesløse og hjelpeløse.

Vi oppdaget at det fantes et Israel, som kjemper for dets rett til å eksistere og også for dets verdighet, en stat som venter på oss. Så oppdaget vi at det finnes en mektig historie, som begynte med Exodus (utvandring) av jødene fra Egypt og som fortsetter – og vi er en del av denne exodus. Videre oppdaget at vi er en del av et stort folk, hvis solidaritet og kamp alltid vil være med oss. Da var da at vi begynte å kjempe for vår frihet.

Det er derfor, da dommeren noen få minutter før domsavsigelsen spurte “hva er de siste ord du vil si til retten?” at jeg svarte: – Jeg har intet å si til retten, men til mitt folk og til min hustru vil jeg si “L’shana ha’ba b’Yerushalayim”, (“neste år i Jerusalem”). Jeg sa det, fordi jeg visste at det er det som knytter meg til generasjoner av jøder før meg, og med jøder som har kjempet for meg alle de årene.

… I dag lever vi i en annen verden med andre utfordringer. Vi er i, som jeg kaller det, i en verden av post-identitet. I dag mener mange i den frie verden at det som knytter dem til religion, til deres folk, til deres røtter og deres historie synes å være i strid med frihetens prinsipper. I denne post-identitetens verden er vi jøder spesielt i fare, på grunn av assimilasjon og svekkelsen av det som knytter oss til våre røtter og vår tradisjon.

Et av Jewish Agencys prinsipielle mål var, og vil være, aliya (å utvandre) til Israel. Men hvordan skal du klare å hente hit en oleh (en utvandrer) fra Amerika eller fra Frankrike og England hvis du ikke styrker deres identitet med det jødiske folk? Det er vår største utfordring.

Gjennom Birthright (fødselsrett) ser vi, for eksempel, at hvis man vil styrke jødisk identitet blant jødene i diaspora, trenger man Israel. Men vi ser også at hvis man vil styrke israelernes jødiske identitet, trenger man diaspora. Hvor finnes organisasjonen hvor Israel og diaspora kan møtes og bygge noe sammen? Det finnes bare én organisasjon i hele den store verden av jødiske organisasjoner hvor staten Israel og jødene fra diaspora er i konstant dialog og i konstant samarbeid. Det er vår organisasjon, Jewish Agency.

… Jeg sa til ham (en student ved et amerikansk college som spurte Sharansky hvorfor vi trenger Israel. Oversetterens anmerkning): “Spør dine foreldre hvordan verden ville ha sett ut hvis det ikke fantes et Israel”. Jeg kunne også forklart ham om jøder som forlot sin arv og som gikk inn for å lage en revolusjon. Men vi i Sovjetunionen gjorde det motsatte. Vi gikk tilbake til våre røtter, tilbake til vår identitet, for å kjempe for vår frihet. Og slik hjalp vi frihetskampen over hele verden.

… Hvis vi, i denne post-identitetens verden, har sterke, dynamiske jødiske familier forent om Jerusalem og staten Israel, vil våre liv være meningsfulle, og vi skal klare å fullføre vår oppgave som vi er valgt til som et folk: Å gjøre tikun olam, å gjøre verden til et bedre sted”.

Tusen takk for oppmerksomheten!