Kjære giver!

Det er den måneden som inneholder de to kanskje aller viktigste jødiske helligdager, også betegnet som “de høye helligdager”; Rosh Hashanah, jødisk nyttår, og Yom Kippur, forsoningsdagen. Dette er helligdager som i motsetning til de tre valfartsfestene, Pesach (Påske), Shavuot, (Pinse) og Sukkot (Løvhyttefesten), ikke er ført videre, med et endret innhold, i kristen tradisjon.

Disse helligdager er en tid for refleksjon over det forgangne år og forberedelse for det nye. Det er en tid til å søke tilgivelse både overfor enkeltindivider og fra vår skaper. I følge en legende ble mennesket skapt på Rosh Hashanah, og dette er et bilde jeg opplever som inspirasjon for vårt arbeid i disse dager.

Jeg hadde i slutten av august anledningen til å treffe enkelte av lederne ved noen av våre prosjekter i Israel, og som alltid, er slike møter inspirerende og gripende. Å se hvilken nytte vår hjelp gjør, gir kraft og mot til å fortsette, og ikke minst å se den enorme frivillighetsinnsatsen som ytes i disse prosjektene, gir styrke når egne krefter fra tid til annen kan røyne.

Hva er vel en bedre måte å reflektere over det forgangne år, planlegge det nye og å uttrykke takknemlighet over skaperverket på enn å på nytt ville vie tid eller gaver til mennesker som trenger vår hjelp!

Jeg håper dere vil stå oss bi og fortsette å hjelpe alle de som trenger vår hjelp, enten de er i ferd med å flytte hjem til Israel eller trenger hjelp der i en vanskelig startfase. Tiden med konflikten i Georgia, som også rammet det lille jødiske samfunnet i Gori hardt, har igjen på smertefull måte minnet oss på hvor viktig det er for oss å ha Israel som en jødisk stat; et fristed hvor jøder som forfølges eller diskrimineres kan komme hjem og føle seg trygge.

Takk for at dere er med på å virkeliggjøre dette!

Shanah Tova! Et godt nytt år!

Øyvind Bernatek
styreleder HJH