Hilsen fra Shaare Zedek-sykehuset

Mange av dem som kom fra ex-Sovjet var høyt utdannete og var i stand til å yte betydelig kompetanse til forskning ved israelske laboratorier.

Men selv om innvandringen forbedret Israels økonomi betraktelig, representerte den også enorme utgifter for staten. De nye immigrantene fikk subsidier slik
at de kunne finne fotfeste i deres nye land. De fleste fant ikke jobb med én gang
i forhold til evner og utdannelse. Særlig gjaldt dette helsevesenet. Sovjetisk helsestandard ligger langt under israelsk standard, så mye at mange som kom, trengte nye, øyeblikkelige operasjoner, og mange hadde gjennom år vært uten medisinsk hjelp, slik at vårt sykehus har måttet foreta mange tunge behandlingsmåter.

Dårlig kosthold hadde hos mange eldre immigranter gjennom et langt liv gitt dårlig allmenntilstand. Den etiopiske innvandringen har vært langt mindre enn den sovjetiske, men de fleste av disse immigrantene har vært uten legetilsyn hele livet, mange av dem er bærere av infeksjonssykdommer vi aldri før har sett. Men selv om dette har kostet oss mye i nye inves-teringer og utvidelse av syke-huset, har vi dradd nytte av – og gjør det stadig – den dyktigheten og hengivenheten de viser. En betydelig del av våre leger, sykepleiere og administrasjonspersonale er emigrert til Israel de siste 15 årene. I mange tilfeller har Shaare Zedek vært involvert i reutdannelse av disse. I nær fremtid forutser vi at presset på psykiatri, psykologi og indremedisinsk forskning vil bli stort. De første innvandrerne med til dels forsømt helse er blitt eldre.

“Hjelp Jødene Hjem” har vært unike som støttepartnere for oss, idet de har sett og forstått de enorme anstrengelsene Israel har gjort ved at Israels befolkning er vokst med 20 % på et tiår.
Ikke bare har HJH bidratt gjennom flere år ved å hjelpe oss til å overvinne vanskelighetene, de har også inspirert andre organisasjoner over hele verden til å gjøre det samme.

Gjennom disse årene med massiv kritikk mot Israel fra alle kanter, er vi blitt veldig oppmuntret av den israelske støtten HJH også har vist oss. Det er en stor glede for oss å takke dere – våre norske brødre – for at dere står med oss – for at dere hjelper oss til å maksimere vår innsats for immigrantbefolkningen og vi ser fremover mot mange flere år!

Med varme hilsener
Uri Schvartz, direktør