Ruths bok – ikke helt som andre bøker

 

Ruth Bar-On er grunnlegger og leder av krisehåndteringssenteret Selah.

Ruth Bar-On har et hjerte av gull. Hun er krisehåndteringsenteret Selah’s hovedpulsåre og har et hjerte som banker for alle immigranter i krise 24 timer i døgnet.

Da Selah fikk høre om de fem foreldreløse guttene i Holon, tok de øyeblikkelig kontakt, hjalp dem gjennom den første tunge tiden og organiserte det slik at guttene kunne fortsette å bo sammen. I halvannet år har de fulgt dem opp med penger til livsnødvendigheter, gode råd og kjærlighet. Takket være viktige bidrag via HJH og hjertegode nordmenn er dette mulig.

Når ulykken er ute, har vi et profesjonelt hjelpeapparat som øyeblikkelig settes inn. Vi reiser ut til ulykkessteder der immigranter eller turister er involvert. Vi har kunnskap om sorg og traumer, og vi har medarbeidere som snakker deres eget språk og kjenner deres mentalitet. Her om dagen ble to damer påkjørt i Haifa. Vi følger opp på sykehuset og stiller opp med alt fra tannbørster til tøfler. En liten gutt druknet sist uke. Familien trengte den hjelpen vi kunne gi.

Immigranter har ofte ikke noe støtteapparat rundt seg slik som innfødte, understreker Ruth. Språket er ofte en stor barriere. Og når krisen rammer er det viktig å få uttrykke seg på eget morsmål. Men vi er ikke der bare når krisen er et faktum. Vi følger opp i årevis eller så lenge vi ser at det er viktig for de pårørende eller de som har vært utsatt for ulykker og andre traumatiske opplevelser, sier hun.

Ruth Bar-On stiftet Selah (som betyr klippe el. fjell) i 1993 og har siden hjulpet rundt 24 000 enkeltpersoner i krise, men det reelle tallet er langt høyere ettersom svært mange får hjelp på vegne av hele familien. Selah har et fast team på åtte profesjonelle samt 140 frivillige på landsbasis. Disse er sosialarbeidere, psykologer, psykiatere og leger. 40 av dem er traumespesialister.

Årsbudjettet er på rundt åtte millioner kroner som kun er basert på innsamlede midler.

Selahs visjon er å hjelpe immigranter på alle måter. Typiske aktiviteter inkluderer å bidra med penger i akutte krisesituasjoner; som til en begravelse og gravstøtte, sørge for mat i sørgedagene og finne noen til å ta vare på barna eller de eldre i denne tiden. Aktivitetene og menneskeskjebnene i Selahs historie burde bli en rørende bok med tittelen: Ruths bok…