Purim-festen

Men introduksjonen til festen leses i synagogen, og den er vakker: “Velsignet være den Evige, vår Gud, Han som råder over verden, som gjorde oss hellige gjennom å befale oss å gjøre gode gjerninger og lese Bibelen. Velsignet være den Evige, vår Gud, som gjorde underfulle ting for våre forfedre – som holdt oss i live og ga oss muligheten til å feire denne begivenheten”.

Vi vet knapt hva denne begivenheten går ut på, men det dreier seg om tidens første jødeforfølgelse – og redning fra den. Og det var den vakre dronning Ester som ble utfrieren. Hun var jødinne, gift med kong Xerxes av Persia og satte sitt eget liv i fare ved å blande seg inn i storpolitikken. Kongen hadde nemlig gitt Haman ordre om å utrydde alle jøder, og Haman la store planer også med en baktanke å overta jødiske rikdommer. Når historien står i Bibelen, er det også fordi den er en slags modellhistorie. Jødehatet har eksistert gjennom århundrene og har gitt utslag i mange land gjennom nesten hver eneste generasjon. Purimfesten har innslag av høytid og takknemlighet – stolthet og besluttsomhet. Boken blir lest av alle – fra barna i barnehagen til de gamle, ærverdige – bortsett fra i en periode – nazitiden. Da var det nok i ferd med å vippe over for jødene. Det var vanskelig å tro på mirakler og seire mens millioner av jøder ble gasset i hjel. Men i dag feires Purim så det vises overalt. Barna kler seg ut, mange voksne følger opp, de synger og danser i gatene, henger opp girlandere, spiser pølser og is, smeller ballonger og gir hverandre små gaver. For trauste nordmenn kan det virke fremmedartet, særlig er blandingen av bibelske innhold og karnevallignende moro uvant for oss.

For 2000 år siden var historien om Ester som en oase i ørkenen, som igjen og igjen gir nytt liv og gir håp og styrke i vanskelige tider. Purimfesten gir jødene hvert år en leksjon i håp og tro. Selv i de verste periodene har festen vært til oppmuntring.

Jeg stusset nok litt da jeg ble vist inn på et offentlig kontor en sen nattetime. Bak skranken sto en delvis uniformert mann med en enorm sort negerparykk på hodet og ekspederte meg i fullt alvor. Snodig – .

Etter å ha lest boken om dronning Ester i synagogen, leses en ny velsignelse:

“Velsignet er du, Herre vår Gud, Konge over universet som hørte våre bønner og brakte straff over våre fiender. Velsignet er du, Herre, som befrir Israel fra alle deres fiender, for du er en Gud som er vår redningsmann!”

Fra HJHs avis nr. 1/2004.