Prosjekter som motiverer til immigrasjon og betaler billetter for vanskeligstilte immigranter. Arbeidsplasser med samfunnsnyttige formål for immigranter.