Motivasjonskurs i FSU for å få unge til å immigrere til Israel. Aktiviteter rettet mot barn og unge for å hjelpe dem i integreringsprosessen, slik at de trives og ikke utvikler uønsket atferd. Fadderskapsprosjektet støtter foreldreløse immigrantbarn økonomisk.