20140616 Eli og Yigal fra Jemenittisk Kultursenter