Yad Vashem

Holocaustmuseet i Jerusalem har enorme arkiver der de prøver å dokumentere hver enkelt jødes skjebne under naziregimet i Europa. HJH gir tilskudd til å lønne immigranter med ulik språkbakgrunn. De søker i arkiver og oversetter forskjellig materiale. Opplysningene legges inn i Yad Vashem database, tilgjengelig for søk på internett. Det mangler fortsatt dokumentasjon om skjebnen til mange jøder fra Øst-Europa. Immigranter som i tillegg har en pedagogisk bakgrunn, benyttes også til å lage undervisningsopplegg på russisk for skoleklasser. Mange av de nye, unge immigrantene fra tidligere Sovjet er lite kjent med jødenes skjebne under andre verdenskrig.

Nyheter til dette prosjektet