Yad Sarah

Hjelpemiddelsentral og servicesenter med fi lialer i mange israelske byer. Målet er at så mange som mulig skal kunne bo hjemme og greie seg selv. Yad Sarah tilpasser hjelpemidler, har tilbringertjeneste, besøkstjeneste, mat- og klessvask service. Det er miljøgrupper for barn med handikapp. Her får de opptrening og lek kombinert og blir tatt med på utfl ukter og opplevelser. Det gir også de pårørende et lite pusterom.

Nyheter til dette prosjektet