Selah – Israel Crisis Management

Selahs frivillige hjelpere møter opp når folk er i krise. Støttekontaktene bidrar med hjelp i forhold til språk, sykehus og forsikring – en hånd å holde i, penger i et knipetak. De har frivillige som kommer på sykehuset ved terrorangrep og ulykker, og følger pasienten og de pårørende gjennom år. Selah holder månedlige seminar for besteforeldre som har foreldreansvar for barnebarn. Utfl ukter for de eldste i en foreldreløs søskenfl okk står også på programmet. Nye immigranter er overrepresentert blant terrorofre fordi mange ikke har egen bil. De mangler også ofte et sosialt nettverk, og har derfor behov for omsorg og støtte i en vanskelig situasjon. I samarbeid med HJH drives også fadderbarn-prosjektet. Se egen fadderskapsside.

Nyheter til dette prosjektet