Tnufa Bakehila

En organisasjon som reparerer og pusser opp boligene til vanskeligstilte mennesker, som ikke er i stand til å gjøre slike ting selv. Mange som får slik hjelp, er nylig kommet til landet. Arbeidet utføres av frivillige ungdommer fra utlandet under instruksjon av lokale fagfolk. De unge får anledning til å bli kjent med landet, folket og historien under oppholdet. HJH støtter dette prosjektet i de nordlige deler av Israel.

Nyheter til dette prosjektet