Shaar HaNegev

KH Sha’ar HaNegev

Støtten går til kibbutz Nahal Oz – Ibim i Sha’ar HaNegev regionen. De arbeider for å få fl ere unge familier til å slå seg ned i kibbutzen ved grensen til Gaza. Støtte også til ekstra bemanning på armerte busser som transporterer barn til skole og barnehage. I en nødssituasjon er dette en ekstra trygghet. Gode barnehager og skoler, et omsorgsfullt miljø og meningsfulle fritidsaktiviteter er med på å gjøre regionen attraktiv, tross de stadige rakettangrep.

Nyheter til dette prosjektet