Keren Klita

Organisasjonen har flere hundre frivillige som går på hjembesøk til nye immigranter i nabolaget. Besøksvennen har med seg en velkomstkurv, med nyttige varer og hjelper den nye familien til rette, går med på offentlige kontorer, til lege og lignende. Organisasjonen driver også Hotel Diplomat, et hotell i 1970-årene i Jerusalem, i dag et senter for eldre og uføre immigranter som har problemer med å skaffe seg bolig og arbeid selv.

Nyheter til dette prosjektet