Keren HaYesod – Jewish Agency (KH) Absorption Centers

Vanskeligstilte jøder trenger ofte økonomisk hjelp til flyttingen og de første månedene etterpå. Støtten brukes også til drift av mottakssentre, der noen immigranter bor i opp til to-tre år. Overgangen kan være vanskelig og krevende. Derfor trenger noen immigranter lang tid for å finne seg til rette i det nye land.

Nyheter til dette prosjektet