Katef leKatef – Shoulder to Shoulder

Arbeider med å sette nye immigrantfamilier som lever på sosialhjelp, i stand til å ta vare på seg selv, organisere sin hverdag og skape seg en framtid som produktive borgere i sitt nye hjemland. Frivillige og ansatte samarbeider med mottakssenteret i Be’er Sheva om å lære immigrantene om privat økonomi, skolesystem og arbeidsliv – og de tilbyr samtidig et hyggelig sosialt nettverk.

Nyheter til dette prosjektet