Jemenittisk Kultursenter

Interesseorganisasjonen for jemenittiske jøder i Israel arbeider nå intenst for å hjelpe de siste jøder ut av Jemen. Under stridighetene i forbindelse med «den arabiske våren» er jødene kommet i en svært vanskelig situasjon, og man prøver å fi nne måter å hjelpe dem. Den første tiden i fedrenes land kan også være vanskelig, så da er det godt å ha trosfeller fra samme geografiske område å støtte seg til.

Nyheter til dette prosjektet