Israel Association for Immigrant Children

Vel 30 skoler deltar i dette programmet og flere ønsker å få være med. Prosjektet støtter ferske immigrantforeldre og deres barn i omstillingen til israelsk skole. Det gjelder ekstra støtteundervisning, det gjelder integrering i klassen og skolen, slik at de får venner og føler til hjemme og akseptert der. Ofte er skolegården delt etter etniske skillelinjer. Det er derfor viktig å få alle barn med i aktivitetene, slik skapes det et fellesskap. Mange immigrantbarn forstår ikke hvorfor de er i sitt nye hjemland, de savner den gamle skolen og kameratene fra gaten. Kunnskap og varme gir dem røtter i fedrenes jord.

Nyheter til dette prosjektet