Ezra

Ezra driver barne- og ungdomsarbeid bl.a. i Hviterussland, Ukraina, Russland, Frankrike, USA, England og Tyskland. I vest er målgruppen i første rekke ungdom som immigrerte til Vesten fra tidligere Sovjetunionen ofte sammen med sine foreldre, men som ikke har funnet seg til rette. Hensikten er å oppmuntre unge mennesker til å innvandre til Israel. Man lærer dem landets historie, religion og kultur. Bevegelsen arrangerer ungdomsleirer og utflukter for å bygge nettverk og styrke tilhørigheten til Israel. Det arbeides i stor grad gjennom moderne sosiale medier, og resultatene er imponerende. HJH støtter Ezras arbeid i tidligere Sovjetunionen.

Nyheter til dette prosjektet