Meitarim

(tidligere B’Yachad – Israel Centre for Community Involvement)

En paraplyorganisasjon som driver nødhjelp over hele landet på frivillig basis. Man samler inn nye 2.sorterings varer fra næringslivet som deles ut til trengende, i første rekke nye innvandrere. Man samler også inn og distribuerer mat fra hoteller og selskapslokaler. I tillegg har man avtaler med flere supermarkedkjeder, slik at kundene kan gi tørrvarer de nettopp har kjøpt. Dette legges i spesielle kasser og i ly av nattemørket bringer de frivillige det ut til folk som strever med å få endene til å møtes. HJH støtter innkjøp av skolesekker, blyanter og papirvarer til skolestart. I tillegg dekkes noen faste utgifter som strøm og bensin.

Nyheter til dette prosjektet