Prøvet, sterk og stolt

Seksti år er en kort tid for en nasjon, men landet er som kjent langt eldre, og var i en svært lang periode et selvstendig jødisk kongedømme. Selv om seksti år er kort tid, gir det grunnlag for feiring, og landets korte moderne historie er unik:

· Hvilket annet land har måttet utkjempe kriger med ca 10 års mellomrom for å ikke bli utslettet av fiendtlige nabostater?
· Hvilket annet land er det eneste virkelige demokrati i et hav av mer eller mindre diktatoriske stater?
· Hvilket annet land har i løpet av så kort tid tatt i mot en så stor innvandring i forhold til sitt folketall.
· Hvilket annet land har en befolkning med så ulik geografisk, språklig og kulturell bakgrunn?
· Hvilket annet land har så mange fiender eller motstandere verden over?
· Hvilket annet land får forholdsmessig så mye oppmerksomhet i pressen?
· Hvilket annet land har så mange dypt engasjerte venner, støttespillere og velgjørere verden over?

Svaret gir seg selv. Intet annet land; bare den lille jødiske staten innerst i Middelhavet har alt dette, på godt og på ondt. I sannhet en prøvet, men sterk og stolt nasjon.

Det er noe helt spesielt å få være med på å støtte landet og jøders rett og mulighet til å flytte hjem til Israel. Det er inspirerende å møte våre givere og sympatisører, å få oppleve et slikt dyptfølt engasjement og en slik kjærlighet til Israel. Hjelp Jødene Hjem er atten år i år, og på hebraisk står atten for liv. Det er tallverdien av de to hebraiske bokstavene som utgjør ordet liv; Chai. Hjelp Jødene Hjem, redder liv og Hjelp Jødene Hjem bidrar til en økt livskvalitet for nye immigranter på vei til eller i Israel. Hjelp Jødene Hjem har ved aktiviteten i disse atten årene vist at organisasjonen lever og vil fortsette å gjøre det lenge. Dere gjør alt dette mulig!

Et slikt jubileum er et påskudd til å rette opp ryggen litt ekstra, til å tale Israels sak, til å bekjempe antisemittisme og til å gi. Jeg oppfordrer dere til å ta i et ekstra krafttak dette jubileumsåret, til å vise Israel at de fortsatt har mange, svært mange, dypt engasjerte venner og støttespillere verden over, og til å hjelpe så mange som mulig både i og utenfor Israel og som trenger vår hjelp, til å få deres drømmer oppfylte, drømmer om et nytt og trygt liv i fedrenes hjemland.