Planer for 2007

Nå er arbeidet i det nye året godt i gang ved alle prosjektene våre og vi – og de – har ikke mindre planer for dette året! Styret i HJH har vedtatt et utfordrende budsjett – og nå kommer søknadene inn fra prosjektene for i år.

Det er inspirerende lesning! Oppgavene er så mange – og det er så mye de vil gjøre – alle sammen.

I 2006 kom nærmere 2000 nye immigranter pr. måned – og antallet ser ut til å bli det samme i 2007.
Nå er det særlig fra Etiopia, Ex-Sovjet, særlig Russland, Frankrike og USA at mange kommer.

Som HJH-giverne kjenner til, krever særlig etioperne store ressurser for at integreringen skal lykkes. Mange av prosjektene våre – også de som gir så viktig hjelp til barn og unge – har engasjert seg i arbeidet for etioperne og andre ressurssvake grupper de siste årene.

Vi vil sammen med prosjektene våre fortsette arbeidet for fullt i år.
Takk din gave fortsatt – store eller mindre summer som du har anledning til. De store gavene er viktige – men mange bekker små blir en stor å!

Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon om innvandringen og arbeid/planer i prosjektene våre i nyhetsbrev/avisen framover.