Om avtalegiro og skattefradrag

Ordningen med avtalegiro er laget for næringslivet. Det kan medføre visse problemer i forhold til organisasjoner som HJH.

Hvis du bruker nettbank og i dag kan registrere avtalegiro hjemme fra din egen PC, så får vi en oppdatering fra BBS om det – MEN denne informasjonen er ikke tilstrekkelig for oss, til å belaste din konto.

Vi trenger å få vite hvor mye du vil gi hver måned og hvilken dato du vil betale. Vi har ikke noe krav på deg og vi har heller ingen forfallsdato, slik som f.eks. din strømleverandør har.

Derfor ber vi deg ta kontakt med oss, slik at vi kan få sendt deg det skjemaet som Bankenes Betalings Sentral(BBS) og vi trenger, for å få dette trekket i gang, slik du ønsker det.
På forhånd takk.

Skattefradrag
Vi minner om at gaver til Hjelp Jødene Hjem gir rett til skattefradrag.

Da vi ikke “vasker” våre registre mot utenforståendes, trenger vi opplysning om fullt fødsels- og personnummer fra deg, dersom du ønsker dette fradraget. For regnskapsåret 2010 er det gaver på til sammen minst kr 500 til en organisasjon, som gir fradrag. Øvre grense er kr 12.000.

Hvis du har opplyst dette tidligere, er det ikke nødvendig å gjøre det igjen.
Husk også at overføringer av penger kan ta litt ekstra tid mellom jul og nyttår. Pengene må være kommet helt inn på vår konto senest fredag 31.desember for å gi fradrag.