HJH tur til Israel

Styret

Leder: Øyvind Bernatek

Rolf Gunnar Heitmann

Ola Liland

Jan Benjamin Rødner

Erene Solsvik Bruvik

Varamedlemmer:

Margit Apelthun

Ulf Magne Løvdahl

Ansatte

Daglig leder: Rebekka Rødner

Rådgiver: Andreas Emil Hjertaker

Disse står bak Hjelp Jødene Hjem

  • Det Norske Baptistsamfunn
  • Misjonskirken Norge
  • Fellesinnsamlingen for Israel/ Magbit
  • Den Norske Israelsmisjon
  • Norge-Israel-foreningene
  • Med Israel for fred
  • Ordet og Israel
  • Det Mosaiske Trossamfund
  • De Frie Evangeliske Forsamlinger