Og du skal fortelle dine barn…

at du var slave i Egypt. Hvert år til Pesach blir historien om utgangen fra Egypt gjenfortalt og diskutert rundt Seder-måltidet i jødiske hjem. Barna blir involvert med synging, spørsmål og historiefortelling. I jødisk tradisjon skal enhver jøde se det slik at det var han/hun selv som gikk ut av Egypt. Historiefortellingen ved bordet er med andre ord mer en bare en gjenfortelling, det er en gjenopplevelse av noe en selv har vært med på.

Pesach starter på kvelden 25.mars med seder-måltidet og blir feiret i åtte dager til 2.april. I løpet av de åtte dagene spises ikke vanlige brødvarer eller annet laget av mel. Istedet spises matza – usyret brød.