Øystein Østerhus til minne

En smilende Øystein Østerhus, slik vi alltid vil huske ham. (Foto: Leif Frode Svendsen)

I mer enn ti år var Øystein aktiv i HJHs styre, helt til han ble syk. Hans engasjement for Israel og for HJH var dypt og oppriktig noe som ble gjenspeilet i hans arbeid i styret. Når Øystein tok ordet var det alltid gjennomtenkt, saklig og engasjert. Å arbeide sammen med ham var en glede og en inspirasjon.

Øysteins innsats for HJH var viktig, den brakte oss ut til nye givere, og på den måte fikk vi også hjulpet flere. At Øystein ga av sin tid til HJH har betydd mye for mange i Israel.

Det er alltid ekstra trist når de beste forlater oss så alt for tidlig. Våre tanker går først og fremst til hans ektefelle Grete, hans barn og til hans øvrige familie, med håp om ekte trøst i sorgen.

Øyvind Bernatek
Styrets leder