Nytt fra Yad Sarah

Hvem tar vare på dem som gir omsorg og pleie?
Hvem tar vare på de trofaste, kjærlige, men ofte utslitte personer som
steller for sine kjære som er syke eller handikappede? Yad Sarah har nå
etablert en støttegruppe for å hjelpe dem. Dette er et resultat av et
seminar som ble arrangert nylig, der en sosial arbeider, en
fysioterapeut,og en ergoterapeut ga praktisk veiledning til
omsorgspersoner, i samarbeid med Clalit Health Fund. De formidlet
innsikt, forståelse, ideer og utdypende informasjon sammen med en film,
en treningsøkt og verdifulle forelesninger med gode tips til å ta med hjem. (25.09.08)

Bare i Israel
Da de frivillige i Yad Sarahs avdeling i Beersheba så etter noen som
kunne oversette for et eldre russiske ektepar som hadde kommet for å få
juridisk bistand, kom hjelpen fra uventet hold. Til deres overraskelse
tilbød Ra’ed Al-Ubreh, advokat og beduin, seg å hjelpe. Ra’ed er 32 år
gammel, gift og far til to – bosatt i byen Rahat, men han har hele sin
utdannelse fra Russland. Han snakker derfor språket flytende, og er nå
blitt fast frivillig for russisktalende brukere av Yad Sarahs avdeling i
Beersheba. (25.09.08)

Yad Sarah mest populær
Yad Sarah kom ut som den mest populære hjelpeorganisasjonen i Israel i
en undersøkelse nylig. En overveldende andel av publikum mente at Yad
Sarah var det beste sted å henvende seg for å få hjelp. Undersøkelsen
viste også at den israelske offentligheten har mere tillit til private
hjelpeorganisasjonener enn til det offentlige eller til næringslivet. (25.09.08)