Nyhetsbrev fra Keren Klita i anledning jødisk nyttår

Alle kvinnene gir uttrykk for en stor takknemmelighet til voluntørene fra Keren Klita, som helt til å begynne med møtte immigrantene med “kasser med ting vi trengte for å starte et nytt liv – sengetøy og tepper, kjøkkenutstyr og de aller mest nødvendige husholdningsartikler”. Hver enkelt skrøt også av sine hjelpere fordi de ga gode råd, fikk forklart dem hvor de skulle henvende seg med sine individuelle problemer, hjalp dem å betale skolepenger, og – det viktigste av alt – var deres aller beste venner.

Olga, en musikklærer, kom i 1996 fra Tashkent sammen med sin datter Evelina på 11 og sin grandtante på 80. Etter å ha gått ut fra David Yellin College of Education, bestemte Olga at hun ønsket seg en jobb innen sykepleien. Hennes hjelpere i Keren Klita skaffet et stipend til denne utdannelsen og Olga er i dag en onkologi sykepleier. Hun er nå gift og har vært i stand til å kjøpe seg egen leilighet. Datteren Evelina studerer nå andre året i medisinstudiet. Olga skriver: ” Mitt liv i Israel er blitt slik jeg drømte om. At min integrering ble vellykket skyldes i stor grad hjelpen jeg fikk – gitt av et godt hjerte av mine venner i Keren Klita”.

Paulina kom til Israel i 2002 for å studere statistikk ved Hebrew University. Da hun var ute av stand til å finne seg en jobb innen faget, gikk hun på en jobb-messe, der hun ble tilbudt en plass på Keren Klitas jobb-søker-kurs. Der lærte hun om det israelske arbeidsmarked og gjennom “video simulering” fikk hun trening i jobb-intervju situasjonen. Etter hvert fikk hun den jobben hun ønsket seg. “Jeg er så glad i jobben min og føler at jeg fikk mye ut av det spesielle kurset som hjalp meg til å få den.”

Galina immigrerte i 2000 sammen med mann og to barn. Deres situasjon var vanskelig: Mannen arbeidet med en meget lav lønn som sikkerhetsvakt og hun vasket hjemme hos folk. Som småskolelærer fra Russland gikk Galina først på språkskole og så på David Yellin College – hennes gode hjelper fra Keren Klita ordnet med helt nødvendig ekstraundervisning. Hun fullførte et avansert program i spesialundervisning og er svært glad for å kunne arbeide innen dette fagfeltet. “Vår sønn studerer på universitetet takket være hjelp fra Keren Klita og han jobber i tillegg noe innenfor security.”

Levana-Tovas bakgrunn fra Russland er biologi. Da hun kom til Israel for 1 ½ år siden, visste hun ikke hvor hun skulle begynne å lete for å finne seg en jobb. Men gjennom Keren Klitas frivillige fikk hun plass på jobb-søker-kurset, der hun kom i kontakt med en rådgiver for biologifag. “På kurset lærte jeg også hvordan man skriver CV, prøvde ut intervju-teknikker og øvet meg i hvordan man kan komme i direkte kontakt med mulige arbeidsgivere.” Hun er nå blitt tilbudt en fulltidsjobb ved et forskningslaboratorium på Hebrew University.

Staben i Keren Klita består bare av frivillige. Derfor går 98 % av gavene direkte til russiske immigranter gjennom våre 22 forskjellige programmer som alle er rettet mot immigranter fra eks-Sovjet i Jerusalem. Det er bare mulig å fortsette dette viktige arbeidet ved hjelp av gaver fra våre givere rundt om i verden.

Vi ønsker dere alle Shanah Tova.