Ny daglig leder – Rebekka Rødner

Vi i styret har det siste året visst at Eli Finsveen, vår daglige leder i mange år, ønsket å trappe kraftig ned, men kanskje ikke helt begi seg inn i pensjonistenes rekker. Eli har gjort en fantastisk innsats, og det var med tungt hjerte vi måtte innse det uunngåelige og starte prosessen med å finne frem til en ny daglig leder.

 

Styret drøftet i høst hvorledes driften av kontoret kunne organiseres, og ikke minst hvilke egenskaper vi ønsket fra en daglig leder. Vi var klar over at samtlige oppgaver som kan legges under en daglig leder er større enn ett årsverk, så vi visste at noen oppgaver måtte settes til andre.

 

Dette har vært en omfattende og krevende prosess. Stillingen ble utlyst i 2013 med søknadsfrist i desember. Vi var heldige å få inn et stort antall søkere, hvorav mange var godt kvalifiserte.

 

De innkomne søknadene ble gjennomgått nøye med henblikk på hvem som i første rekke skulle innkalles. Dette arbeidet ble i det vesentlige ledet av to av styrets medlemmer, Jorunn Andestad Langmoen og Ola Liland. Styremedlem Jan Benjamin Rødner som erklærte seg inhabil da søkerlisten forelå, har ikke deltatt på den videre styrebehandlingen av denne ansettelsen.

 

Fire søkere ble innkalt til førstegangsintervju, hvor Jorunn hadde tre av disse og jeg ett.

 

Etter dette ble vi stående med tre aktuelle søkere som, i samsvar med vedtak på styremøtet 27.1.2014, ble innkalt til annengangs intervju. Disse intervjuene ble foretatt av Jorunn og Ola. Jeg hadde deretter et møte med dem, og med bakgrunn i en helhetsvurdering av hva som skulle ligge hos daglig leder og hva som kunne settes til andre, ble en enstemmig innstilling presentert for styret.

 

Ekstraordinært styremøte som behandlet ansettelse av ny daglig leder, ble gjennomført 10.februar 2014. Innstilling ble inngitt enstemmig vedtatt, og Rebekka Herberger Rødner ble tilbudt stillingen som daglig leder i HJH. Hun har til vår glede akseptert tilbudet.

 

Eli Finsveen forlater oss ikke helt, hun vil føre våre regnskaper og være ansvarlig for høstens givertur. Rebekka kjenner vår organisasjon ganske godt allerede. Hun vikarierte for Eli i 2013 da Eli hadde et lengre sykefravær etter å ha hatt et ublidt møte med glattisen, og hun har de siste årene vært redaktør får vår internettside og for vår Facebook side.

 

Eli og Rebekka vil overlappe hverandre mer eller mindre frem til sommeren, så de særdeles velfortjente takkeordene til Eli kommer i en senere utgave av vårt nyhetsbrev.

 

Vi i styret ser frem imot å samarbeide med Rebekka. Vi er trygge på at vi har fått en meget godt kvalifisert medarbeider.

 

  • yvind Bernatek

styrets leder