Nøkkelen til et nytt liv i Israel – språkskolen Ulpan Halom

Mange av elevene ønsker å flytte til Israel, nå eller i planlagt framtid. Språkskolen har, som vi fortalte i vår avis i mai, et svært godt ry på seg i Israel. Dir. Feinberg forteller som et eksempel, at en av deres elever immigrerte til Israel og søkte seg jobb umiddelbart. Det var en stilling utlyst innen IT og vedkommende var svært godt faglig kvalifisert.

Han ble imidlertid ikke innkalt til intervju, og ringte for å høre hvorfor. De svarte at siden han nettopp hadde immigrert, var han ikke innkalt. De var ikke interessert i en som ikke kunne hebraisk. Han fortalte da at han hadde gått på Ulpan Halom og at han gjerne ville at de skulle teste hans språkkunnskaper. Med disse tilleggsopplysninger ba de ham komme for en samtale – og han fikk jobben. Han er i dag IT-sjef samme sted.

Elever med ulik motivasjon
Det er mange av elevene som planlegger et yrkesliv i Israel. Men, forteller direktør Feinberg, det er også andre, for eksempel kristne, som ønsker å kunne lese hebraisk for egne bibelstudier.

Og det er pensjonister som ønsker en trygg alderdom i Israel eller å kunne snakke med sine barnebarn der. Atter andre har ingen planer om å immigrere fordi de har barn, barnebarn og annen familie i begge land og føler at røttene er begge steder. Men de drar ofte på besøk. Det er også noen elever som er ikke-jødisk gift og der ektefellen ikke opplever noen tilhørighet til Israel.

Men alle føler at de har behov for å kunne hebraisk. Ulpan Halom er skolen som krever mye av sine elever, men som også gir mye igjen.