Nødvendig hjelp

Fra norsk virkelighet vet vi at integrering av innvandrere er en vanskelig prosess. Israel har de samme problemer å stri med – men i langt større målestokk siden så mange kommer til landet hvert år.
De nye innvandrerne skal ha bolig, arbeid, skole og fritidsaktiviteter. Statlige institusjoner gjør mye. Men en god integrering involverer også medmennesker. Hver enkelt trenger et nettverk rundt seg for å fungere optimalt i sitt nye hjemland.

Vi møtte mange nye innvandrere ved vårt besøk på HJH-prosjektene. Særskilt gjorde det inntrykk å møte jødisk ungdom fra Etiopia. De hadde forlatt alt for å komme til sitt egentlige fedreland. Noen var bare barn og uten familie. Jeg spurte hva som føltes vanskeligst ved å komme til Landet. Svaret var: Språket.

HJH støtter språkopplæring, men også andre nødvendige prosjekter. En rekke mennesker i forskjellige organisasjoner gir hele sin fritid for å hjelpe sine nye landsmenn til rette i landet. Men det trengs også penger for å drive slikt arbeid. Dette er det viktigste vi i Norge kan bidra med.

Jeg er glad for de mange i Norge som er med på å Hjelpe Jødene Hjem. Vi så at midlene kom fram og at den hjelpen vi gir kommer medmennesker tilgode.
Takk for at du er med!