Nettsiden vår i Russland

Nylig var det en konferanse i den gamle, ærverdige byen Novgorod, der den ble berømmet av både den israelske ambassaden og av Jewish Agency’s representant i Moskva. Det er jo en “levende” side, dvs. at den ikke bare er informativ, men den gir også muligheter for å sende inn spørsmål om alt som har med utvandringsproblemer å gjøre. Vi har nettopp fått en utskrift for april i år, og noen eksepler derfra kan gi et inntrykk av hva det dreier seg om.

Michael sier at han er jøde gjennom sin far, og han planlegger å emigrere i nær framtid. Han har allerede ordnet dokumentene. Nå lurer han på hvordan han kan skaffe seg en jødisk spesialutdannelse, og får så en hel liste over de beste mulighetene i Israel.

Materey fra Bukhava ble adoptert av en russisk mor og en jødisk far. Han fant ikke ut dette før etter at hans foreldre var døde. Nå lurer han på om han har rett til å emigrere til Israel. – Og det har han faktisk. Det avhenger litt av hvor gammel han var da han ble adoptert, det går nok ikke an som 18-åring å bli adoptert og så bli akseptert som jøde.

Et pensjonistpar fra Haifa lurer på om pensjoen de får fra Russland må skattlegges i Israel, og de er heldige. Russisk pensjon skattelegges verken i russland eller i Israel!

Det kan være godt og lettvint å ha en web-side å henvende seg til.

Ofte tar byråkratiet lang tid og ofte roter folk til for seg.

Elena fra Minsk var på besøk i Israel med sin mann, og der og da søkte de om statsborgerskap. Mannen var jødisk. Imidlertid reiste de hjem før saken ble behandlet, og neste gang de søkte om besøksvisum, fikk de det ikke! De ble fortalt at søknaden om statsborgerskap hadde vært i orden, men de hadde hoppet av fra de nødvendige formalitetene. Så døde hennes mann. Og Elena spør om hun nå kan få immigrere til Israel. Det kan hun. Loven sier at enker etter jøder har samme rettigheter som innvandrere som kona til en jødisk har.

Det er til og med en som er israeler, men som sier at han blir tvunget til å ta tilbake sitt russiske statsborgerskap. Han er fortvilet og lei seg og vil nødig gi opp sitt israelske statsborgerskap.

Svaret han får lyder slik: Kjære Gregory. Du er heldig siden Israel aldri krever at man oppgir sitt statsborgerskap! Så hvis det er noe problem, ligger det på russisk side. Er du israeler, er du israeler!

********
60 000 besøkende hadde web-siden i fjor. Noen veldig entusiastiske menn jobber fortløpende med den. Vi er sikre på at den er en viktig faktor i arbeidet med å motivere jøder fra Russland til å reise hjem. Det gleder vi oss over!