Nær 25.000 nye immigranter til Israel i 2003

Omtrent halvparten av disse – 12.607 – kom fra statene i det tidligere Sovjet. Ellers kom det flest immigranter i fjor fra Etiopia, Frankrike, USA og bl.a. Argentina.

Dette er et noe lavere antall enn året før, da det kom noe over 35.000.
Likevel er 25.000 nye landsmenn et stort antall å ta i mot og integrere i det israelske samfunnet – i en tid da Israel er rammet av krig og ufred, og fattig-dommen øker.

De siste 14 årene har forresten vært en periode i Israels historie med svært stor innvandring. Siden 1989 er det totalt kommet 1.157.865 nye innvandrere til landet. Det er klart at for en nasjon på 5-6 mill. innbyggere har det vært en enorm oppgave å ta i mot så mange nye landsmenn, uten at vi skal si mer om det her. Det er jo disse store oppgavene Hjelp Jødene Hjem har fått være med å løse disse årene.
Ellers viser statistikken at Israel nå har tatt i mot nokså nær 3 mill. nye innvandrere siden 1948. (2.962.000 ved utgangen av 2003).

Når det gjelder inn-vandringen i 2003 fra ex-Sovjet, viser det seg at de tendensene vi har sett de siste årene forsterker seg. I mange av republikkene i ex-Sovjet, både de asiatiske og de europeiske, er det stadig færre jøder igjen og stadig færre immigrerer til Israel. Det gjelder særlig de muslimske og asiatiske republikkene, men også flere av de europeiske statene som f.eks. Latvia, Litauen, Estland og Moldova.

Det er mindre enn 500.000 jøder igjen i ex-Sovjet i dag etter de tallene israelske myndigheter oppgir, og de fleste av disse bor i Russland og Ukraina. Fra Russland kom det 4.572 nye immigranter i fjor og fra Ukraina 3.824.
Ellers kom det vel 3.000 nye immigranter fra Etiopia i fjor. Etter at de israelske myndighetene bestemte at de siste etiopiske jødene skal få komme til Israel, prioriteres nå denne gruppen.
Dette er et ressurskrevende og kostbart arbeid på kort og lang sikt for det israelske samfunnet. Det er også her vi i HJH har bestemt oss for å være med på en dugnad og betale for “hjemreisen” for en gruppe på 100 mennesker.
Vi viser til en separat artikkel om dette – med en utfordring til giverne våre om å være med å “spleise” for å greie et ekstra løft.

Ellers var det i fjor en økning i innvandringen fra Vest-Europa og Nord-Amerika til Israel, særlig fra Frankrike og USA. Fra Frankrike kom det 2.042 nye, og fra USA 2.055.
Det er de høyeste tallene på flere år, og det er nok flere grunner til denne situasjonen.
Når det gjelder Frankrike, er hovedgrunnen en økende antisemittisme og med-følgende uttrygghet for mange jøder.

Når jeg reiser i Israel nå, får jeg høre at mange franske jøder kjøper leiligheter eller hus i Israel for å ha et sted å bo om de må flytte. Det relativt store antallet amerikanske immigranter skyldes nok et bevisst og planmessig motivasjons-arbeid og også praktiske tiltak fra sionistiske organisasjoner for å hjelpe til både med flytting og etablering i Israel.

Sør-Amerika, hadde et lavere antall immigranter enn året før. Men fremdeles kommer det mange fra flere søramerikanske land, og vi fortsetter støtten til ungdommene herfra som bor og får sin utdannelse i Sha’ar Ha Negev.

Av flere grunner er det både interessant og viktig å få fram facts om immi-grasjonen. Ikke minst er det nødvendig for oss alle i Hjelp Jødene Hjem, både styret og giverne, for å vite hvor behovene er størst nå.

Flere artikler i avisen forteller ellers hvor vi har tenkt å sette inn hjelpen i 2004.

Fra HJHs avis nr. 1/2004.