Når baker rettes for smed

Plakat som viser Kassam-rakettens konstruksjon. (Foto: Harald Husveg)

En samling av Kassam-raketter skutt mot Sderot. (Foto: Harald Husveg)

Israel kritiseres for å ha gått til angrep på Hamas etter åtte år med terrorraketter mot Israel. Israel kritiseres for å ha forberedt dette. Hva skulle Israel ha gjort? Angrepet planløst? Ville færre sivile ved dette ha blitt drept eller såret? Det interne presset i Israel har lenge vært stort for å gå til militære aksjoner for å få stanset terroren, men regjeringen har i det lengste holdt tilbake. Det sier sitt!

Hvor har vestlige regjeringer vært i disse årene, hva har de gjort for å få stanset Hamas terror mot den israelske sivilbefolkningen? Hvor har araberlandene vært, bryr de seg egentlig om befolkningen i Gaza? Hva gjorde de for å bidra konstruktivt etter at Israel trakk seg ut av Gaza i 2005 i håp om at det skulle lede til fredlige relasjoner?

Israel har forsøkt med alle fredlige midler å presse Hamas for å få slutt på terroren, og for dette kritiseres Israel også. Hva annet skulle de ha gjort? I de to årene som er gått etter at Hamas tok over kontrollen i Gazastripen, utført ved grusomme volds-handlinger mot palestinere som mente noe annet, er det frem til krigen brøt ut, skutt ca 6.500 raketter og granater inn mot de omkringliggende områder i Israel. Bare dagen før Israel besluttet seg for å gå til aksjon, skjøt Hamas ca 80 raketter og granater inn i Israel. Hva gjorde den norske regjering i disse skjebnedagene for å stanse denne terroren?

I løpet av den halvtårige våpenhvilen mellom Hamas og Israel og som Hamas ensidig brøt, benyttet Hamas tiden godt til å smugle en stor menge nye og langtrekkende raketter inn til Gaza. Dette skjedde bl.a. ved den godt forberedte stormingen av grensen mot Egypt tidligere i 2008. Før skadene var reparert på grensegjerdet var våpnene som allerede stod og ventet i området brakt inn. Det var hele hensikten med denne stormingen, men for omverdene ble det fremstilt som et utslag av sivilbefolkningen store nød, og Israel fikk som vanlig skylden.

I de to årene Hamas har hatt makten har de også brukt store summer på å bygge opp militære installasjoner og våpenlagre. Hadde de brydd seg om sivilbefolkningen hadde de benyttet midlene til mat og medisiner. Hadde de villet fred med Israel hadde det ikke trengt å være noen nød for sivilbefolkningen i Gaza, men sivilbefolkningen der benyttes alene som verdiløse brikker i et stort kynisk politisk spill med kun ett mål, å utslette Israel. Et nytt genocid.

Våpnene de har benyttet og benytter er fylt med metallsplinter som dreper og sårer i stor radius. Dette er våpen som ene er ment på å ramme sivilbefolkningen og som er klart folkeretts
stridige. Hvor har alle velmenende organisasjoner vært?
Hva har de, Amnesty og andre, gjort for å stanse dette?

Hamas har selv erkjent at de har fremprovosert Israels angrep.
Israel har gått i vår felle og skal møte deres grav i Gaza, har de sagt. En totale forrakt for egen sivilbefolkning har de utvist ved dette, men det spiller tydeligvis ingen rolle i vestlige mediers øyne.

Regjeringen i Norge har til og med, som det eneste vestlige land, anerkjent Hamas-regjeringen og på denne måte gitt legitimitet til en terrororganisasjon som har som mål å utslette hele Israel og å innføre en islamsk stat i hele området.
Har det vært fredskapende?

Hamas opptrer også folkerettsstridig ved å benytte sin egen sivilbefolkning som levende skjold. De skjuler våpenlagre i moskeer, private hjem og andre sivile bygninger. De har visst at Israel på et tidspunkt ville måtte angripe for å beskytte Israels sivilbefolkning, og de har visst at dette ville påføre store lidelser for sivilbefolkningen i Gaza. Det bryr de seg ikke om fordi de vet at sivilbefolkningens lidelse vil tjene deres sak.

Forhåpentligvis er denne krigen over når nyhetsbrevet er ute og partene har kommet frem til en våpenhvile som vil kunne gi en million israelere som bor innenfor rekkevidden av Hamas raketter trygghet, og sivilbefolkningen på Gazastripen en ny fremtid. En våpenhvile garantert både av vestlige stater og USA som av moderate arabiske stater.

Sårene vil det ta lang tid å lege, og i Israel har åtte år med terror fra Hamas satt dype spor. Mange er traumatisert, mange er skadet eller drept og hjelp vil i mange år være nødvendig for å rette opp dette. Dere har allerede vært med på å lindre smerte og gi beskyttelse ved å gi penger gjennom HJH. Ved deres hjelp har vi bl.a. kunnet ruste opp tilfluktsrom og andre beskyttelsesinstallasjoner mot rakettene og granatene og støtte til organisasjoner som Selah som trår til der hvor familier har blitt traumatisert ved at familiemedlemmer er drept.

Takk for at dere har gitt den israelske sivilbefolkningen en slik hjelp, det gjør verken vår regjering eller andre vestlige. Takk for at dere har vært med på å redde liv. Takk for at dere har stått landet Israel bi og kjempet mot dem som vil utslette landet. Takk for at dere bryr dere. Takk for at dere også i fremtiden vil utøve slik humanisme. Takk for at dere står rakrygget også når det stormer som verst.

Øyvind Bernatek, styrets leder

5. januar 2009